Euroscoop gesloopt

Eind augustus, Euroscoop grotendeels gesloopt. De oude ambachtsschool blijft fier staan.

Kasteeldomijn Vilain XIIII te Leut

In de gemeente Leut ligt in een beschermd cultuurhistorisch landschap kasteel Vilain. Charles Vilain XIIII kreeg het kasteel in 1822 na een huwelijk in bezit. Later kreeg het kasteel de functie van ziekenhuis, materniteit en verzorgingstehuis. Het kasteel heeft nu geen functie en is aan een restauratie toe.

Kasteel Helmond

Kasteel Helmond is een bijna 700 jaar oude waterburcht. Een impressie van het interieur.

Parc de la Chartreuse

Parc de la Chartreuse in Luik is een bijzonder gebied. Je kunt er wandelen en sporten. Er zijn oorlogsmonumenten uit de tweede wereldoorlog. De gebouwen, stammen uit de tweede wereldoorlog, zijn verlaten en vervallen, maar vrij toegankelijk.