Euroscoop gesloopt

Eind augustus, Euroscoop grotendeels gesloopt. De oude ambachtsschool blijft fier staan.

Laag-water Maas

Waterpeil Maas erg laag. Augustus de droogste maand sinds meting.