Kasteeldomijn Vilain XIIII te Leut

In de gemeente Leut ligt in een beschermd cultuurhistorisch landschap kasteel Vilain. Charles Vilain XIIII kreeg het kasteel in 1822 na een huwelijk in bezit. Later kreeg het kasteel de functie van ziekenhuis, materniteit en verzorgingstehuis. Het kasteel heeft nu geen functie en is aan een restauratie toe.

Euroscoop wordt afgebroken.

Per 1 juli wordt begonnen met de afbraak van Euroscoop. Na nieuwbouw en een grondige renovatie van het oude gedeelte neemt DSM haar intrek in het nieuwe pand.

Proosdijpark Meerssen

In het Proosdijpark in Meerssen exposeren elf plaatselijke fotografen. De expositie "Monumenten in het park" is tot en met 31 juli te zien.