Directieketen

Directie DSM_Heerlen al naar Maastricht verhuisd?

Euroscoop gesloopt

Eind augustus, Euroscoop grotendeels gesloopt. De oude ambachtsschool blijft fier staan.

Kasteeldomijn Vilain XIIII te Leut

In de gemeente Leut ligt in een beschermd cultuurhistorisch landschap kasteel Vilain. Charles Vilain XIIII kreeg het kasteel in 1822 na een huwelijk in bezit. Later kreeg het kasteel de functie van ziekenhuis, materniteit en verzorgingstehuis. Het kasteel heeft nu geen functie en is aan een restauratie toe.

Euroscoop wordt afgebroken.

Per 1 juli wordt begonnen met de afbraak van Euroscoop. Na nieuwbouw en een grondige renovatie van het oude gedeelte neemt DSM haar intrek in het nieuwe pand.

Zoutleeuw

Zoutleeuw is een stadje in het oosten van Vlaams-Brabant. De markt, centrale plaats van Zouteleeuw verraadt dat de stad vroeger rijk en welvarend is geweest. Oude stadhuis, lakenhal en de Sint Leonarduskerk zijn werkelijke pronkstukken. De kerk bevat 21 door de Vlaamse Overheid erkende topstukken.

Luik, Autre Meuse

Een korte wandeling in Luik, Autre Meuse. Een impressie

Klik op de eerste foto om de galerie te starten